Detall de l'activitat

Juny
4
2011
I Jornades Pràctiques d'Acupuntura
Sessió ordinària
Societat Científica d'Acupuntura
Dissabte, 4 de juny de 2011 | Sala 10| 10:00 h.
04-06-2011 | 09:00 - 18:00 | Sala 10
09:00 - 10:00Assemblea General Ordinària - Ordre del dia: ( Sessió administrativa )
Lectura i aprovació de l'acta de l'Assemblea anterior
Projectes i idees de la Junta
Memòria d'activitats
Estat de comptes
Torn obert de paraula
10:00 - 18:00I Jornades Pràctiques d'Acupuntura ( Sessió )
Presentació
Històries Clíniques
Programa Auricular per al control emocional de la patologia dolorosa
Referències anatòmiques per la aproximació dels territoris energètics
Abordatge amb acupuntura del pacient amb quimioteràpia i radioteràpia
Històries Clíniques
Acupuntura i Reumatologia
Conclusions