Detall de l'activitat

Abril
21
2012
Assemblea General i II Jornada Pràctica d'Acupuntura
Sessió ordinària
Societat Científica d'Acupuntura
Dissabte, 21 d'abril de 2012 | Sala 2 | 09:00h.
21-04-2012 | 09:00 - 18:00 | Sala 2
09:00 - 09:15Assemblea General ( Sessió administrativa )
Primera convocatòria
09:15 - 09:50Assemblea General - Segona convocatòria amb el següent ordre del dia: ( Sessió administrativa )
Lectura i aprovació de l'acta de l'Assemblea anterior
Memòria d'activitats fetes
Estat dels comptes
Properes activitats planificades
Torn obert de paraula
Eleccions als càrrecs de president, tresorer, vocal 1er de la Junta
09:50 - 17:00II Jornada Pràctica d' Acupuntura ( Sessió )
10:00 - 11:30Històries ( Cas clínic )
Casos oncològics
11:30 - 12:00Descans ( Càtering )
12:00 - 14:00Anatomia palpatòria y localització de punts ( Sessió )
Ponent: Sr. Santiago Trujillo
Ponent: Sr. Alba de Cea
14:00 - 15:30Dinar ( Càtering )
15:30 - 16:30Meridians ( Sessió )
Fisiologia bàsica
Ponent: Dr. Roquet
16:30 - 17:30Històries ( Cas clínic )
Casos complexes