Acupuntura basada en l'evidència

Membres del grup

Sr. Carles Fernández Jané Coordinador
Dra. Betina Nishishinya Aquino
Dr. Juan Muñoz Ortego
Dr. Sergi Teijón Lumbreras
Dra. Maite Miranda
Sr. Marc Fusté
Sra. Laura García
Sra. Merche Moran
Dra. Gerytza Alcantara
Sra. Montse Careta

Documents