Acupuntura basada en l'evidència

Membres del grup

Dr. Juan Muñoz Ortego Coordinador
Dr. Àlex Guerrero Roca
Dra. Sandra Audi Lapiedra
Dra. Laura Aguilera Ballester
Dr. Sergi Teijón Lumbreras
Sr. Carles Fernandez Jane
Dra. Betina Nishishinya Aquino
Marc Fusté

Documents