Acupuntura basada en l'evidència

Membres del grup

Dr. Juan Muñoz Ortego Coordinador
Dra. Betina Nishishinya Aquino
Sr. Carles Fernandez Jane
Dr. Sergi Teijón Lumbreras
Dr. Àlex Guerrero Roca
Dra. Sandra Audi Lapiedra
Sr. Marc Fusté
Sra. Laura García
Sra. Merche Moran
Sra. Maite Miranda

Documents