Fer-se soci

Podeu realitzar la inscripció a través del formulari online o complimentant la butlleta i enviant-la degudament complimentada a: carrer Major de Can Caralleu 1-7, codi postal 08017 de Barcelona

Aportació SC Acupuntura 2018

- Grau en Ciències de la Salut amb títol d’acupuntor/a: 9€/trimestre (han d’enviar còpia del títol a academia@academia.cat)
- Altres professionals: 6€/trimestre

Per a més informació adreceu-vos a:

Departament d'Administració
93.203.10.50
academia@academia.cat