contacte.acupuntura.academia@gmail.com 93 203 10 50 Major de Can Caralleu 1-7 08017 - Barcelona.

Beques i premisBeques d'Investigació en Acupuntura


Com cada any, l’SCACB convoca les Beques d’Investigació d’Acupuntura, l'objectiu de les quals és impulsar la investigació científica a Catalunya en l'àrea de l'Acupuntura. Enguany, els guanyadors de l’edició 2023, han sigut els següents projectes:


Investigador principal: Dra. Eva Mª Beteta Marco
Títol: Estimulació vagal transcutània: estudi milloria funcions executives

Com cada any, l’SCACB convoca les Beques d’Investigació d’Acupuntura, l'objectiu de les quals és impulsar la investigació científica a Catalunya en l'àrea de l'Acupuntura. Enguany, els guanyadors de l’edició 2022, han sigut els següents projectes:


Investigador principal: Immaculada Zamora Muniente
Títol: Efectividad e integración de la Acupuntura en personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica. Un estudio quasi-experimental y análisis de las experiencias de la enfermedad.

Investigador principal: Laura Rodriguez Gaspà
Títol: Acupuntura com a eina per tractar l'ansietat i reduir la utilització de benzodiazepines, en un centre d'atenció primària.

Investigador principal: Montserrat Zamora Brito.
Títol: Inducció al part per gestació cronològica prolongada.

*Aquest any hem comptat amb la col·laboració de Planeta Verd (https://www.planetaverd.ad/), que ha aportat una Beca d’Investigació Planeta Verd en Acupuntura i que ha nominat aquest projecte com el millor projecte d’investigació valorat. Molt agraïts per aquesta aportació!

Investigador principal: Cristina Costa-Farré.
Títol: Efecte de l’electroacupuntura sobre la dismotilitat gastrointestinal i el dolor en gossos a la unitat de cures intensives; inclusió de la conductància cutània com a eina per avaluar la resposta simpàtica.

Investigador principal: M. Betina Nishishinya Aquino
Títol: Seguretat de l’acupuntura i l’ús de les agulles semi permanents en el pacient oncològic pediàtric: estudi retrospectiu.

Investigador principal: Esther Martínez García.
Títol: Efectivitat de l’acupuntura en la prevenció de la diarrea tardana associada al irinotecan en tumors sòlids: assaig clínic experimental.
Grup de Treball: Acupuntura pediàtrica i de l'adolescent.

Investigador principal: Josep María Charles.
Títol: Efectividad de la acupuntura como tratamiento complementario a la atención habitual en pacientes con bruxismo: Estudio controlado, aleatorizado, pragmático con cegamiento de evaluadores.
Grup de Treball: Grupo de Acupuntura en Fisioterapia.

Investigador principal: Tomas Tegiacchi.
Títol: Efectes d'una intervenció semiestandaritzada basada en punts acupunturals locals i perifèrics sensibles en el tractament de la gonartrosis simptomàtica mitjançant un assaig clínic aleotoritzat a doble ceg.
Grup de Treball: Acupuntura en Rehabilitació.

Investigador principal: Mercé Morán Granja
Títol: Eficacia de la Neuromodulación auricular como tratamiento coadyuvante en la lumbalgia aguda en urgencias: ensayo clínico aleatorizado
Grup treball: Acupuntura Basada en l’Evidència

Investigador principal: Cristina López de San Román Fernández
Títol: Efectividad de la Acupuntura como tratamiento complementario para el dolor, ansiedad y estrés tras la cirugía oncológica mamaria
Grup treball: Acupuntura en Obstetricia i Ginecologia

Investigador principal: Marc Fusté Torrades
Títol: Electroacupunture is effective as a pain relief of cats undergoing orchiectomy
Grup treball: Acupuntura en Veterinaria

Investigador principal: Blanca Muñoz Mahamud
Títol: Estimulación de la lactancia materna mediante acupuntura en madres de recién nacidos prematuros de muy bajo peso y bajo peso al nacer
Grup treball: Acupuntura en Obstetricia i Ginecologia

Investigador principal: Dr. Juan Muñoz Ortego.
Títol: Mecanismos de acción de la Acupuntura en el dolor
Grup treball: Acupuntura Basada en l’Evidència

Investigador principal: Sr. Carles Fernández
Títol: Eficàcia l’AcuTENS en el punt Dingchan (EX-B1) en pacients hospitalitzats per exacerbació aguda de la MPOC: Estudi amb control aleatoritzat i cegament de pacients i avaluadors
Grup treball: Acupuntura en rehabilitació

Investigador principal: Maite Miranda Garcia
Títol: Efectividad de la Complementaria combinada (Acupuntura y Moxibustión) en la versión espontanea del feto en presenación no cefálica
Grup treball: Acupuntura en Obstetricia i Ginecologia

Investigador principal: Dra. Maria Betina Nishishinya Aquino
Títol: Compendium de Publicacions en Acupuntura
Grup treball: Acupuntura Basada en l’Evidència

Investigador principal: Dr. Juan Muñoz Ortego
Títol: Evidència Clínica de l'Acupuntura
Grup Treball: Acupuntura basada en l’ Evidència

Investigador principal: Dr. Raffaele Fiorillo
Títol: Assaig Clínic d'Acupuntura en MPOC
Grup Treball: Acupuntura en Rehabilitació